آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-10-27
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-10-27
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-10-28
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-08-10
تاریخ شروع همایش
1401-11-25
تاریخ پایان همایش
1401-11-26

 

همایش ملی «بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی (1)؛ مبانی انسان‌شناختی» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 25 و 26 بهمن ماه 1401 توسط گروه فلسفة علوم انسانی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.

   همایش ملی «بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی (1)؛ مبانی انسان‌شناختی» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه  25 و 26 بهمن ماه 1401 توسط گروه فلسفة علوم انسانی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری و حمایت تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برگزار خواهد شد. لینک پخش مجازی: 

https://irip.ac.ir/u/136 

 

برنامه همایش ملی «بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی (1)؛ مبانی انسان‌شناختی»

تهران و قم (لطفا به محل برگزاری توجه فرمایید)

 

سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه 1401-صبح (تهران)


دبیر علمی پنل: دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی

 

1

قرآن و سرود

9

2

گزارش دبیر علمی

9:15

3

سخنرانی افتتاحیه

حجة الإسلام دکتر عسکر دیرباز/رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

9:30

4

دکتر مصطفی زالی/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

«تأثیر سرشت اجتماعی بشر بر دریافت‌های مختلف از ثبات نظام سیاسی مطلوب تأملی در فلسفه سیاسی هابز، هیوم و رالز»

10:00

5

حجةالاسلام دکتر حسین پور/دکترای فلسفه

«نظریه تعدد نوعی نفوس صدرالمتالهین به مثابه مبنای انسان شناختی عدالت»

10:30

6

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی/ دانشیار پژوهشکده تحول در علوم انسانی، دانشگاه شیراز

«نقش انسان شناسی در مطالعات علوم انسانی» (ارائه مجازی)

11

 

مهدی جمشیدی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

‌«روایت علامه طباطبایی از مبادی انسان‌شناسانۀ منطق هویّتی جامعه»

11:30

آدرس: تهران،خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه 1401-بعد از ظهر(تهران)

دبیر علمی پنل: حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی

6

دکتر محسن ابراهیمی/دانش آموخته حوزه علمیه و دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

«معانی دوگانۀ اعتبار از دیدگاه علامه طباطبایی ره و تاثیر آن در ارتقاء جایگاه علوم انسانی» (ارائه مجازی)

 

14:00

7

دکتر مهدی عاشوری/هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

«پیش‌فرض‌های انسان‌شناختی در روش‌شناسی علوم اخلاقی توصیفی»

 

14:30

8

ریحانه داوودی/ دکتری فلسفه و کلام اسلامی

«نیل به کمال در روانشناسی؛ مطالعه تحلیلی نظریه سعادت فارابی و خودشکوفایی مزلو»

 

15:00

9

حجت  الاسلام دکتر عبدالله محمدی/عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

«تحلیل علامه طباطبایی از هبوط حضرت آدم(ع) و نقش آن در مبانی انسانشناختی علوم انسانی»

 

15:30

 

 

 

 

محل برگزاری تهران

آدرس: تهران،خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره ۴


چهار‌شنبه 26 بهمن‌ماه 1401-صبح (قم)


دبیرعلمی پنل: دکتر سیدهادی ساجدی

 

1

قرآن و سرود ملی

 

8:50

 

حجت الاسلام دکتر محمد عباسی/دکترای فلسفه علوم اجتماعی

 «نسبت مبانی انسان‌شناختی هراری با دیدگاه‌های آینده پژوهانه»

 

9:00

 

دکتر حسین رمضانی/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

«تحقق فرهنگیِ حکمت و معرفت دینی در روند توسعه و تعالیِ جامعه از منظر حکمت متعالیه»

 

9:30

2

دکتر سیدهادی ساجدی/دکترای فلسفه علوم اجتماعی

«انسان شناسی از منظر جریان اسماعیل فاروقی و بازتاب آن در تولید علوم انسانی»

 

10:00

3

حجت الإسلام دکتر ابوالفضل ساجدی/عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

«بررسی مبانی انسان شناختی روانشناسی و جامعه شناسی غربی»

 

10:30

4

حجت الإسلام دکتر مهدی امیدی/عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

«فعل و انفعال انسان متعالی، موضوع علوم انسانی اسلامی»

 

11:00

5

دکتر وحید مقدم/عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

«ارزیابی دو نسل انسان اقتصادی در پرتو حرکت استکمالی نفس و مسیر توسعه‌های آتی»

 

11:30

محل برگزاری قم

         

آدرس: قم، 45م شهید صدوقی، 20م فجر، خ دانش، دانش3، پ71


‌چهارشنبه 25 بهمن‌ماه 1401-بعد از ظهر (قم)


دبیر علمی پنل: مهدی عبدالهی

6

حجت الإسلام دکتر سیدمصطفی میرباباپور/دکترای فلسفه دین مؤسسه امام خمینی

«جایگاه کمال حقیقی انسان در نظریه سیاسی علامه مصباح یزدی»

 

15:00

7

حجت الاسلام دکتر رضا درگاهی فر/عضو هسته پژوهشی فلسفه ذهن مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

«چیستی و چرایی علوم اجتماعی شناختی؛ بررسی چهار دیدگاه»

 

15:30

8

دکتر محمد فتحعلی خانی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

«ابژه شدن انسان در علوم انسانی مدرن»

 

16:00

9

سخنران اختتامیه

حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی

رئیس دانشگاه قم و دبیر علمی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی

 

16:30

 

 

 

 

محل برگزاری قم

 

 آدرس: قم، 45م شهید صدوقی، 20م فجر، خ دانش، دانش3، پ71

 

 

 

 

امتیازهای مقالات:

 

- چکیده مقالات پذیرفته‌شده در کتاب چکیده مقالات همایش منتشر خواهند شد. 

 

- به سخنرانان و ارائه کنندگان مقاله در همایش گواهی پذیرش و ارائه مقاله در همایش داده خواهد شد. 

 

- مقالات از امتیاز ثبت در پایگاه استنادی جهان اسلام برخوردار خواهند شد.

 

کمیته اجرایی برگزاری همایش: 

 دبیر علمی:‌ مهدی عبداللهی

 دبیر تخصصی:‌ سید هادی سجادی

 دبیران اجرایی:‌ سیدعلی حسینی– سعید ماخانی– حسین رستمی جلیلیان

    

   تاریخ برگزاری همایش: 25 و 26 بهمن ماه ۱۴۰۱ 

کد اختصاصی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  : 14396-01220

 

اطلاعات تماس:

 برای راهنمایی و همچنین پیشنهادها و نظرات، راه‌های ارتباطی زیر در دسترس پژوهشگران است.

 رایانامه: 

pfconf@irip.ac.ir

pfconf2023@gmail.com

 

تلفن:  09908149747 -۰۲۱۶۷۲۳۸۲۱۰    تماس فقط در ساعات اداری یا پیام از طریق شبکه اجتماعی (واتساپ)

 

 

 

 

گفت‌و‌گوی دکتر مهدی عبداللهی دبیر علمی همایش «بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی (1)؛ مبانی انسان‌شناختی» با خبرگزاری مهر

 


حمایت کنندگان