تغییر زمان برگزاری همایش به 25 بهمن ماه
04 بهمن 1401
تغییر زمان برگزاری همایش به 25 بهمن ماه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، زمان برگزاری همایش ملی «بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی (1)؛ مبانی انسان‌شناختی» به روزهای 25 و 26 بهمن‌ماه 1401 موکول شد.